Ceník

Popis vyšetření

Cena

Vyšetření pro vstup do zaměstnání

600,- Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz

600,- Kč

Vyšetření pro řidičský průkaz

500,- Kč

Vyšetření pro zdravotní průkaz

550,- Kč

Vyšetření pro profesionální průkazy (svářeč...)

600,- Kč

Vyšetření pro držitele střelných zbraní

600,- Kč

Zpráva o zdravotním stavu pro různé účely

250,- Kč

Hlášení pojistné události – sepsání oznámení úrazu

250,- Kč

Hlášení pojistné události – sepsání oznámení úrazu

150,- Kč

Výpis, opis nebo kopie zdravotní dokumentace

200,- Kč

Administrativní výkon

100,- Kč

Vystavení duplikátu zdravotního dokladu

50,- Kč

Kopírování lékařských záznamů z dokumentace A4

5,- Kč

Potvrzení o studiu

Zdarma

Sportovní prohlídky:

Pouze s klidovým EKG

300,- Kč

S klidovým EKG a step zátěží

500,- Kč

S klidovým EKG a zátěžovou ergometrií

900,- Kč

S klidovým EKG a zátěžovou spiroergometrií

1000,- Kč

S klidovým EKG, zátěžovou spiroergometrií a měřením složení těla

1250,- Kč

Měření složení těla:*

Měření složení těla+ malý protokol

350,- Kč

Měření složení těla + velký protokol

450,- Kč

Měření složení těla + konzultace s nutričním terapeutem

500,- Kč

Nutriční terapie:

Sestavení jídelníčku na měsíc + 2 další konzultace

3500,- Kč

Sestavení jídelníčku na měsíc + 2 další konzultace + 2x měření složení těla

3800,- Kč

*určení přesného složení těla se provádí pomocí váhy InBody

Ceník je platný od 1.1.2022 do 31. 12. 2022 pro naše ambulance v Chotěboři, Hlinsku i Malči.